Gạch dẫn hướng

Giá: 130.000 110.000

Đơn vị tính giá / m2

Kích thước sản phẩm: 30x30x(3-5)

0981155312