Khuôn chấm bi

Giá: 130.000 110.000

Khuôn nhựa: kt: 30x30x(3-5)

Số lượng lớn có thương lượng

0981155312